Wednesday, 4 October 2017

Osaamisen jakamista parhaimmillaan

Yli 40 opettajaa osallistui ideoiden jakoon ryhmissä
Suuri joukko Pirkanmaan Kikatus-verkoston opettajia osallistui ensimmäiseen yhteiseen koulutus- ja verkostoitumisiltapäivään tiistaina 3.10. Mukana oli esiopettajia, luokanopettajia ja kieltenopettajia, jotka kaikki ovat mukana eri kuntien kielenopetuksen varhentamisessa ja kehittämisessä.

Osallistujat edustivat monenlaista asiantuntijuutta. Edustettuina olivat vahva kokemus esi- ja alkuopetuksen pedagogiikasta sekä monien eri kielten opettajia.

Päivän fokus oli toiminnallisessa oppimisessa, sen eri menetelmissä ja käytännön toteutuksessa. Lyhyissä johdatuksissa muistutettiin, että varhennetun kielenopetuksen tärkein tavoite on kasvattaa innokkaita ja motivoituneita, kielistä kiinnostuneita oppijoita.

Toiminnallisessa opetuksessa leikitään ja lauletaan, esitetään ja askarrellaan, pelataan ja liikutaan. On tärkeää, että opetuksessa käytetään koko kehoa ja kaikkia aisteja vaihtelevasti. Pienet oppijat eivät jaksa tehdä yhtä ja samaa kovin pitkiä aikoja, vaan opetustuokion (tai oppitunnin) tulisi koostua 5 – 6 erilaisesta vaiheesta.

Mitä leikkejä voi hyödyntää perheeseen liittyvän
sanaston opettelussa?
Esi- tai luokanopettajan ja kielenopettajan yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Olisi hienoa, jos varhennetun kieltenopetuksen tunnilla mukana olisivat molemmat. Joka tapauksessa esi- tai luokanopettajan tulisi olla hyvin perillä siitä, mitä kieltentunneilla opetellaan. Siten hän voi oppituntien välillä sopivissa tilanteissa kertailla opittua. Tämä tukisi vahvasti oppimista (ja muistamista) ja toimisi oppimista eheyttävänä elementtinä. Esi- ja alkuopetuksen vieraitten kielten sanat ja sanonnat, kuten tervehdykset, numerot, värit jne., sopivat hyvin kerrattaviksi monissa leikeissä ja peleissä sekä matematiikan, ympäristöopin tai äidinkielen tunneilla.

Tervehdyksiä voi harjoitella todella monin tavoin
Tärkein osa koulutusta oli Gallery Walk -ryhmätyö, jossa jaettiin osaamista, kokemuksia ja ideoita. Osallistujat kiersivät työpisteeltä toiselle jakaen sopivia leikkejä, lauluja tai muita toiminnallisen kielenopetuksen menetelmiä eri aihepiirien opettamiseen.

Tuloksena oli mahtava joukko (16 sivua) ideoita ja materiaalia, jotka riittävät pitkälle vaikka koko varhennetun kieltenopetuksen ajaksi ja joita voi hyödyntää myös ylemmillä luokilla. Materiaalin pääpaino oli englanninkielessä, mutta suurin osa ideoista on sovellettavissa mihin tahansa opetettavaan kieleen.

Alla linkkejä koulutuspäivän alun orientoiviin esityksiin. Walking Galleryn materiaalit laitetaan julkisesti jakoon pikkuhiljaa, kun niitä saadaan työstettyä.

Kikatus-verkosto pähkinänkuoressa: https://www.slideshare.net/tiinsari/kikatusverkosto-phkinnkuoressa

Alkuopetuksen pedagogiikkaa: http://bit.ly/2fQbfx8

Toiminnallisen kieltenopetuksen menetelmiä:

Wednesday, 13 September 2017

Euroopan kielten päivän ohjelmaa Tampereella

Kieliä kehiin! -hanke järjestää Euroopan kielten päivänä tiistaina 26.9.2017 Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmille toiminnallisen Maailman kielet -tapahtuman Monitoimitalolla. Tämä iloisen tekemisen tapahtuma on suunnattu varhaiskasvatuksen ryhmille aamupäivän ajan klo 9-12 ja perusopetuksen ryhmille iltapäivällä klo 12-15. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet alla:  
Keskiviikkona 27.9.2017 on tarjolla kaikille monikielisyydestä kiinnostuneille Monikielisyysseminaari museokeskus Vapriikin tiloissa. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet alla:

Monday, 11 September 2017

Koulutus- ja verkostoitumisiltapäivä kieltenopetuksen varhentajille

Koulutus on tarkoitettu erityisesti kieltenopetuksen varhentamis- ja kehittämiskokeiluihin osallistuville opettajille ja muulle opetushenkilökunnalle koko Pirkanmaan alueella.

Aika: tiistai 3.10. klo 13 - 16
Paikka: Monitoimitalo 13 Wivi Lönn -sali, Satakunnankatu 13,
                Tampere (käynti Pellavatehtaankadun puolelta)
Ilmoittautuminen:


Ohjelma:


13.00 Kikatus-verkoston lyhyt esittely
13.10 Toiminnallinen kielenopetus – esimerkkejä erilaisista aktiviteeteista
13.25 Eskarien englannin suihku – esimerkki yhdestä kokonaisuudesta
13.35 Alkuopetuksen pedagogiikkaa
13.50 Kysymyksiä ja keskustelua

14.00 Keskustelu jatkuu kahvin ääressä

14.15 Ryhmiin jakautuminen ja esittäytymiset ryhmissä
14.20 Jaetaan ideoita ja vinkkejä eri aihepiirien ja teemojen käsittelyyn, lähtökohtana
                toiminnallisuus ja aktiivinen oppiminen – ryhmätyömuotona Gallery Walk eli siirrytään
                työpisteeltä toiselle ja jaetaan/kirjataan leikkejä, pelejä, linkkejä ja hyviä kokemuksia
15.40 Ryhmätöiden purku ja päätöskeskustelu

Ota mukaan läppäri tai tabletti. Ei välttämätön, mutta suotava.

Lisätietoja: Kikatus-verkoston koordinaattori Tiina Sarisalmelta, tiina.sarisalmi(at)orivesi.fi tai 040 1339192